Anticoagulantia bij kunstkleppen

Nieuws
S. Berreklouw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2387-8

Patiënten met hartkunstkleppen gebruiken stollingsremmende middelen om trombo-embolie te voorkomen. Cannegieter et al. zochten bij deze patiënten naar de beste dosering van cumarinepreparaten (fenprocoumon of acenocoumarol).1 Zij drukten de protrombinetijd uit in de internationaal genormaliseerde ratio (INR) en streefden naar waarden tussen 3,6 en 4,8. Zij kregen gegevens uit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties