Antibioticaprofylaxe niet geïndiceerd bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese

J.T. van der Bruggen
T. Mudrikova
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1575
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1574.

Infectie van een kunstgewricht is een complicatie met aanzienlijke morbiditeit. Aangenomen wordt dat vroege infecties binnen 3 maanden na plaatsing van het kunstgewricht het gevolg zijn van peroperatieve contaminatie, terwijl latere infecties mogelijk langs hematogene weg ontstaan. Een late kunstgewrichtsinfectie (LKI) zou het gevolg kunnen zijn van een bacteriëmie ontstaan na een bloedige tandheelkundige ingreep. Analoog aan endocarditisprofylaxe wordt daarom door sommigen antibioticaprofylaxe aanbevolen voor risicopatiënten tijdens tandheelkundige ingrepen, die gepaard kunnen gaan met een tijdelijke bacteriëmie.1

Gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies over tandheelkundige ingrepen ontbreken, niet verwonderlijk bij een lage cumulatieve incidentie…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Interne Geneeskunde en Infectieziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.dr.J.T.van der Bruggen, assistent-geneeskundige; mw.dr.T.Mudrikova, internist-infectioloog.

Contact hr.dr.J.T.van der Bruggen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties