Antibiotica voorschrijven bij kinderen met exacerbaties van luchtwegklachten?

Klinische praktijk
P.L.P. Brand
J.L.L. Kimpen
J. Gerritsen
W.M.C. van Aalderen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:913-6

Recidiverende klachten betreffende de lagere luchtwegen komen frequent voor op de kinderleeftijd. Vooral in de winter hebben veel (vooral kleine) kinderen last van langdurig of recidiverend ‘vol zitten’, hoesten, piepen of kortademigheid.1

Veel van deze kinderen worden doorverwezen voor specialistisch onderzoek, omdat medicamenteuze behandeling weinig verbetering van de klachten geeft. Op onze polikliniek valt het op dat kinderen met recidiverende klachten betreffende de lagere luchtwegen bij exacerbaties van de klachten vaak antibiotica krijgen voorgeschreven. In deze klinische les willen wij enkele van deze kinderen met u bespreken, waarbij wij zullen ingaan op de indicaties voor het gebruik van antibiotica en op de huidige inzichten in de behandeling van recidiverende klachten van de lagere luchtwegen op de kinderleeftijd.

Patiënt A, een meisje van 13 jaar, kenden wij al 7 jaar met astma. Zij had voornamelijk klachten over benauwdheid en piepen bij inspanning en bij verandering van het weer. Zij gebruikte…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Beatrix Kinderkliniek, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Kinderlongziekten: dr.P.L.P.Brand, dr.J.Gerritsen en dr.W.M.C. van Aalderen, kinderartsen.

Afd. Infectieziekten: dr.J.L.L.Kimpen, kinderarts.

Contact dr.P.L.P.Brand

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties