Anti-interleukine-2-receptorantilichamen ter preventie van rejectie na orgaantransplantatie

Nieuws
J.W.K. van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:735

In een gecombineerd Europees-Canadees gerandomiseerd, dubbelblind fase-III-onderzoek bij 378 niertransplantatiepatiënten werd basiliximab, een chimeer monoklonaal antilichaam gericht tegen de interleukine-2(IL2)-receptor, vergeleken met placebo.1 Basiliximab werd gegeven in 2 giften, op dag 0 en dag 4. Het primaire eindpunt was histologisch bewezen rejectie in de eerste 6 maanden. Beide groepen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties