Anorectaal letsel na een val van een waterscooter

Klinische praktijk
Th.E. Nieboer
R.F.T.A. Assmann
M.I.J. Withagen
L.M.G. Geeraedts jr.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2333-6
Abstract

Samenvatting

Een 28-jarige vrouw had na een val vanaf een waterscooter een ruptuur van het anorectum. Het letsel werd gehecht en een deviërend dubbelloopscolostoma werd aangelegd. Drie maanden later, na een functionele continentietest, werd het stoma weer verwijderd. Patiënte genas zonder restverschijnselen en bleef continent voor feces. Bij een val van een waterscooter met een hoge snelheid gedraagt het water zich als een vast object, dat het lichaam penetreert. De behandelkeuze hangt samen met de anatomische locatie, de omvang van het letsel en comorbiditeit, en met eventuele vertraging in de presentatie van de klachten. Het dragen van een wetsuit kan letsel als in deze casus mogelijk voorkomen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2333-6

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: hr.Th.E.Nieboer, arts in opleiding tot gynaecoloog; mw.M.I.J.Withagen, gynaecoloog.

Afd. Heelkunde: hr.R.F.T.A.Assmann, chirurg; hr.L.M.G.Geeraedts jr., chirurg-traumatoloog.

Contact hr.Th.E.Nieboer (b.nieboer@obgyn.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties