Angioplastiek bij totale coronaire afsluitingen

Onderzoek
C.M.C. van Campen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:939

De resultaten van percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) bij coronairvatstenosen zijn bekend en zijn beter dan bij totale afsluitingen. Jost et al. onderzochten 90 patiënten met totale afsluitingen.1 Van hen hadden 48 een afsluiting van de ramus descendens anterior, 15 een afsluiting van de ramus circumflexus en 27 een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties