Angina pectoris en myocardinfarct: verschillen tussen mannen en vrouwen in risicoprofiel en prognose en in verwijzingen door de huisarts

Onderzoek
A.L.M. Lagro-Janssen
P.W. van Heugten
E.A. Vogels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:518-22
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van verschillen in risicoprofiel en beloop tussen mannen en vrouwen met angina pectoris of een myocardinfarct en in verwijzingen door de huisarts.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Uit 4 huisartspraktijken in/rondom Nijmegen werden patiënten geselecteerd die in 1985-1989 een eerste episode van angina pectoris hadden doorgemaakt of een eerste myocardinfarct. Door patiëntenkaartonderzoek werd nagegaan of er sekseverschillen waren met betrekking tot het risicoprofiel en beloop, en verwijspatroon van de huisartsen.

Resultaten

Er waren 71 mannen en 55 vrouwen met angina pectoris en 97 mannen en 58 vrouwen met een myocardinfarct. De gemiddelde leeftijd was bij angina pectoris 69,6 jaar bij vrouwen versus 63,6 jaar bij mannen, en bij het myocardinfarct 74,9 versus 64,4 jaar. Vrouwen met een myocardinfarct waren vaker dan mannen met een myocardinfarct bekend wegens hypertensie, angina pectoris of een beroerte/‘transient ischaemic attack’ (TIA). Mannen met een myocardinfarct werden vaker, maar niet eerder, naar de specialist verwezen dan vrouwen. Het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen na angina pectoris en na het overleven van een myocardinfarct was voor beide seksen nagenoeg gelijk. Bij het eerste myocardinfarct overleed 36 aan een acute hartdood, meer vrouwen dan mannen.

Conclusie

Vrouwen waren bij de eerste manifestatie van angina pectoris of myocardinfarct 6-10 jaar ouder dan mannen. Vrouwen met een myocardinfarct waren vaker bekend wegens hypertensie, angina pectoris of een beroerte/TIA. Het beloop na angina pectoris kende geen sekseverschil; na een myocardinfarct was de prognose voor vrouwen slechter.

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit Nijmegen, Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Sociale Geneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.prof.dr.A.L.M.Lagro-Janssen en mw.E.A.Vogels, huisartsen; mw. P.W.van Heugten, basisarts.

Contact mw.prof.dr.A.L.M.Lagro-Janssen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties