Aneurysma van de V. magna cerebri (Galeni); oorzaak van decompensatio cordis bij 5 pasgeborenen

Klinische praktijk
H.L. van Westreenen
L.S. de Vries
R.H.J.M. Gooskens
P.G.J. Nikkels
Ph. Stoutenbeek
E.J. Meijboom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1602-5
Abstract

Samenvatting

Bij 5 pasgeborenen, 4 meisjes en 1 jongen, met een aneurysma van de V. magna cerebri (Galeni), werden klinische verschijnselen van hartfalen aangetroffen. Bij 3 was het aneurysma postnataal vastgesteld, bij 2 prenataal. Eén van deze laatste patiënten onderging embolisatie van het aneurysma in de eerste levensweek; op de leeftijd van 6 jaar was diens toestand stabiel, maar hydrocefalus had geleid tot een zwakke visuomotoriek, een lichte motorische ontwikkelingsachterstand en mentale retardatie. Bij de andere kinderen werd de medicamenteuze behandeling van de decompensatie gestaakt vanwege ischemische hersenbeschadiging en zij overleden. Bij pasgeborenen met een aneurysma van de V. magna cerebri ontstaat niet zelden decompensatio cordis als gevolg van een lage cerebrale vaatweerstand. Pathognomonisch voor deze aandoening is een continu geruis over de schedel.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 85090, 3508 AB Utrecht.

Afd. Kindercardiologie: H.L.van Westreenen, medisch student; dr.E.J. Meijboom, kindercardioloog.

Afd. Neonatologie: prof.dr.L.S.de Vries, neonatoloog.

Afd. Kinderneurologie: dr.R.H.J.M.Gooskens, kinderneuroloog.

Afd. Pathologie: dr.P.G.J.Nikkels, patholoog.

Afd. Obstetrie: dr.Ph.Stoutenbeek, gynaecoloog.

Contact dr.E.J.Meijboom

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties