Anemie bij opgenomen patiënten: transfusie of niet?

Opinie
Johanna G. van der Bom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3873
Abstract

Om te voorkomen dat patiënten met bloedarmoede ten onrechte geen bloedtransfusie krijgen, is een belangrijke verandering van de klinische praktijk en het wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.

De hemoglobinewaarden waarbij patiënten met anemie een bloedtransfusie dienen te krijgen zijn in de nieuwe richtlijn ‘Bloedtransfusie’ – die momenteel nog in ontwikkeling is – lager dan in de vorige. Dit is een terechte ontwikkeling, omdat onderzoek uitwijst dat het met patiënten die pas bij een lagere hemoglobinewaarde een bloedtransfusie krijgen, net zo goed afloopt als met patiënten die al eerder bloedtransfusies krijgen. Hierdoor verlaten wereldwijd wel steeds meer patiënten het ziekenhuis met een behoorlijke anemie. Is deze ontwikkeling niet nadelig voor patiënten met anemie?

Steeds minder bloedtransfusies

Het is denkbaar dat de praktijk anders uitpakt dan de resultaten van gerandomiseerde, gecontroleerde trials (RCT’s) suggereren: zo zouden sommige patiënten met anemie langdurig klachten kunnen houden of misschien zelfs komen te overlijden omdat zij geen bloedtransfusie krijgen. Deze twijfel was de aanleiding voor een onderzoek onder 445.371 volwassenen die in Amerikaanse ziekenhuizen opgenomen waren geweest in een periode waarin de grenswaarden…

Auteursinformatie

Contact LUMC, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden: prof. dr. J.G. van der Bom, arts niet praktiserend-epidemioloog (J.G.vanderBom@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Johanna G. van der Bom ICMJE-formulier
Langetermijngevolgen van anemie bij ziekenhuisontslag
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties