Anafylactische reactie door ruptuur van een echinococcuscyste

D6316
Ellemiek E. Koenders
Nino Schoeber
Eva C. Koffeman
Sjoerd Jens
Gert-Jan Mauritz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6316
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Echinococcus granulosus is een lintworm met de hond als eindgastheer. De hondenlintworm is hyperendemisch in onder andere zuidelijke Europese landen en het Midden-Oosten. Mensen kunnen besmet raken door het aaien van honden of eten van besmet voedsel dat niet goed verhit is. Deze lintwormen kunnen in diverse organen, met name lever en longen, cystes vormen die op den duur mechanische complicaties kunnen veroorzaken.

Casus

Een 7-jarige Syrische jongen werd bewusteloos ons ziekenhuis binnengebracht. Anamnestisch was er sprake van een trauma. Met echo en CT zagen wij geen traumatisch letsel, maar in de lever werd wel een geruptureerde echinococcuscyste gezien. Hierdoor was een ernstige anafylactische reactie opgetreden, met hypotensie en bewustzijnsverlies. De cyste werd chirurgisch verwijderd en de jongen werd daarna medicamenteus behandeld.

Conclusie

Bij een patiënt uit een endemisch gebied met een anafylactische reactie zonder duidelijke oorzaak hoort ruptuur van een echinococcuscyste in de differentiaaldiagnose te staan, vooral na een trauma.

Auteursinformatie

Rijnstate, Arnhem, Spoedeisende Hulp: drs. E.E. Koenders, anios; dr. G.J. Mauritz, SEH-arts; afd. Kindergeneeskunde: drs. N. Schoeber, anios kindergeneeskunde; dr. E.C. Koffeman, kinderarts-allergoloog; afd. Radiologie: dr. S. Jens, radioloog.

Contact E.E. Koenders (ellemiek.koenders@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Janneke Bruggink, kinderchirurg UMCG, gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Ellemiek E. Koenders ICMJE-formulier
Nino Schoeber ICMJE-formulier
Eva C. Koffeman ICMJE-formulier
Sjoerd Jens ICMJE-formulier
Gert-Jan Mauritz ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties