Aminoglycosiden eenmaal daags: krachtig maar kort

E.W.M.T. ter Braak
P.J. de Vries
H.A. Verbrugh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1745-9

De discussie over de optimale doseringsstrategie voor aminoglycosiden is nog steeds niet gesloten. Eerder signaleerde Michel in dit tijdschrift dat resultaten van in vitro-onderzoek en van dierexperimenteel onderzoek hebben geleid tot nieuwe inzichten in de werkingsmechanismen en in de wijze waarop de toxiciteit van aminoglycosiden tot stand komt, zodat er nu in de klinische praktijk een aanpassingsproces plaatsvindt van de wijze van doseren.1 Hogere doses van een aminoglycoside, toegediend met langere intervallen dan tot dusver gebruikelijk, zouden gunstiger zijn zowel wat het antibacteriële effect als wat het beperken van nevenwerkingen betreft. Inmiddels zijn er enkele klinische onderzoeken (onder meer…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Oudenrijn en Diakonessenhuis, Utrecht.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.E.W.M.T.ter Braak en P.J.de Vries, assistent-geneeskundigen.

Afd. Medische Microbiologie: dr.H.A.Verbrugh, medisch microbioloog.

Contact dr.H.A.Verbrugh, Diakonessenhuis, afd. Medische Microbiologie, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties