Alzheimer en andere vormen van dementie

Media
C. Jonker
F.R.J. Verhey
J.P.J. Slaets
H.J.M. Cools
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2197

Alzheimer en andere vormen van dementie. Onder redactie van C.Jonker, F.R.J.Verhey en J.P.J.Slaets. 345 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001. ISBN 90-313-3068-X. Prijs: ingen. ƒ 89,-.

Door 36 auteurs wordt de huidige zorgpraktijk van dementie ondergebracht in 4 boekdelen en 27 hoofdstukken. Het algemene deel bevat hoofdstukken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties