Allochtone oudere vaker naar de huisarts

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2435

Oudere Nederlanders van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse komaf gaan, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, significant vaker naar de huisarts dan autochtone Nederlanders – respectievelijk 6,6, 6,8 en 7,4 tegen 6,3 keer in 2010. Zij krijgen ook vaker een recept mee, maar maker minder gebruik van fysiotherapie (met uitzondering van Surinamers). ‘De eerder geconstateerde verschillen in gezondheid van ouderen van etnische minderheden leidt niet tot een frequenter gebruik van de gezondheidszorg. Nader onderzoek is nodig om deze verschillen te interpreteren,’ aldus Ilona Verhagen en haar collega’s van het UMC Utrecht (Int J Equity Health. 2014; epub 20 december).

Zij maakten gebruik van de verzekeringsgegevens van Achmea om de zorgverlening aan 10.316 Turkse, 14.490 Marokkaanse, 8.619 Surinaamse en 1.064 Molukse volwassenen van 55 jaar en ouder te vergelijken met die aan 33.725 etnisch Nederlandse ouderen – de etniciteit werd bepaald op grond van nationaliteit of achternaam.

Gezamenlijk vormen Surinaamse, Turkse en Marokkaanse inwoners 2,5% van de totale bevolking in Nederland. Van de oudere Surinamers woont 25% in een achterstandswijk (bepaald op grond van postcode), van de Turken 37% en van de Marokkanen 41%; Molukkers weken in dat opzicht weinig af van autochtone Nederlanders: 8%.

Van de oudere Nederlanders kreeg 30% een recept mee, van de Marokkanen 34%, van de Turken 37% en van Surinamers 41%. Voor fysiotherapie waren de cijfers respectievelijk 19%, 16%, 14% en 19%. Het ziekenhuisbezoek was onder Turken (64%) en Surinamers (65%) hoger dan onder Nederlanders (60%) en Marokkanen (60%).

De gemiddelde kosten per verzekerde lagen voor Nederlanders op 3473 euro, voor de andere groepen respectievelijk op 3050, 3149 en 3843 euro, en voor Molukkers op 2300 euro.

De onderzoekers wijzen erop dat de verschillen kunnen wijzen op verschillen in gezondheid, maar ook in toegankelijkheid of kwaliteit van de zorg of zorgbehoefte. Ook is nog onduidelijk wat de gevolgen van de geconstateerde verschillen zijn.

Reacties