Allergie bij het vissen

Klinische praktijk
Saskia W. Tideman
J. (Hanneke) N.G. Oude Elberink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A692
Abstract

Dames en Heren,

Rinoconjunctivitis is een frequente, vaak allergische klacht waarmee mensen zich melden op de polikliniek Allergologie. Dan is het zaak het verantwoordelijke allergeen te identificeren om daarmee specifieke saneringsadviezen te kunnen geven en zo nodig een behandeladvies. De prevalentie van allergische rinitis is 10-30%.1

In deze les beschrijven wij 2 casussen van patiënten met allergische rinoconjunctivitis tijdens het vissen, waarbij de klachten uiteindelijk kunnen worden toegeschreven aan een specifieke blootstelling.

Patiënt A is een 37-jarige man met een blanco voorgeschiedenis, werkzaam als teamleider in een fabriek. Hij werd verwezen door de huisarts met sinds 2 jaar bestaande rinoconjunctivitis gekenmerkt door tranenvloed, vuurrode sclerae, heftig jeukende ogen en niesklachten met loopneus. Patiënt heeft geen benauwdheid. De klachten ontstaan alleen tijdens het vissen, meestal 1-2 h na aanvang. Als hij niet vist, is hij klachtenvrij. De tijd van het jaar heeft geen invloed op de klachten, evenmin de locatie…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Allergologie, Interne Geneeskunde.

Drs. Saskia W. Tideman, semi-arts; drs. Hanneke J.N.G. Oude Elberink, internist-allergoloog.

Contact J.N.G. Oude Elberink (j.n.g.oude.elberink@int.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 juni 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties