‘Alleen bewijs is niet genoeg’

Journalistiek
Lara Harmans
Lisette Cleyndert
Marcel Olde Rikkert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5895

Soms kunnen simpele preventieve maatregelen veel ellende voorkomen. Kinderartsen van het Isala kwamen op goede gronden tot zo’n maatregel, maar ze vonden nog weinig navolging in het land. Wat heeft de zorg nodig om nieuwe inzichten om te zetten in beleid? Het NTvG organiseert komende tijd paneldiscussies rond die vraag.

Het duurt vaak lang voordat innovaties in de routinezorg zijn geïntegreerd. Andersom kan het ook lang duren voordat zorg waarbij patiënten geen of nauwelijks baat blijken te hebben, wordt losgelaten. In het kader van de Gezonde Zorg-campagne gaat het NTvG de komende tijd in gesprek met een panel van experts over potentiële verbetering van zorg door middel van deïmplementatie, implementatie of substitutie van bestaande zorg. We doen dit steeds aan de hand van een praktijkcasus (D5466) en met in ons achterhoofd het raamwerk van Powers et al. (zie kader).

De huidige casus gaat over substitutie van bestaande zorg door potentieel eenvoudiger zorg.

‘Het heeft veel voordelen om preventief oraal glucose toe te dienen aan pasgeborenen met een verhoogd risico op hypoglykemie’, zo vat auteur Jolita Bekhof het artikel dat aanleiding was voor deze digitale bijeenkomst nog eens samen. ‘Het halveert het aantal kindjes dat later alsnog via…

Auteursinformatie

Drs. Lara Harmans, nieuwsredacteur, drs. Lisette C. Cleyndert, directeur, prof.dr. Marcel Olde Rikkert, hoofdredacteur en klinisch geriater, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Contact L. Harmans (nieuwsredactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Geef neonaten glucose via de mond
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties