Algemeene diagnostiek en systematiek van eczemen

Klinische praktijk
Siemens, H.W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1930;74:1178-87