Algemeene dermatologische diagnostiek

Media
Leeuwen, Th.M. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1934;78:2104-5