Alcohol veroorzaakt huidkanker

Hidde Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3009

Het consumeren van alcohol verhoogt het risico op plaveiselcelcarcinoom (PCC) van de huid. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie van verschillende universiteiten en ziekenhuizen in Nutrition and Cancer (2016;68:545-53).

Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers 3 verschillende Amerikaanse cohorten, die opgericht waren in de jaren 80. Op verschillende momenten werden de meer dan 200.000 respondenten gevraagd naar hun alcoholinname en het type drank dat ze nuttigden. Vervolgens werden die cijfers naast de frequentie van PCC gelegd; de onderzoekers detecteerden 4518 PCC’s.

Daaruit bleek dat alcoholdrinkers een hoger risico hadden op PCC dan geheelonthouders. Bovendien was er sprake van een nette dosis-responsrelatie: hoe meer alcohol, hoe groter het risico. Het risico lag bij vrouwen hoger dan bij mannen, bij wie de toename van het aantal PCC’s pas significant werd bij de sterkste drinkers (> 20 g alcohol per dag). De Amerikanen berekenden dat elk extra glas alcohol dat iemand per dag gemiddeld drinkt (12,8 g) het risico op PCC met 22% verhoogt. Uiteindelijk is 2-3% van alle PCC’s te wijten aan alcohol.

Het waarschijnlijke mechanisme is tweeledig. Allereerst is een van de afbraakproducten van ethanol, acetaldehyde, een carcinogeen. Daarnaast heeft alcohol een immuunsuppressieve werking, waardoor tumorvorming minder goed wordt onderdrukt door het lichaam. De onderzoekers stellen dat hun studie andermaal laat zien dat artsen hun patiënten moeten manen tot het matigen van alcoholconsumptie.

Gerelateerde artikelen

Reacties