AIDS en tuberculose; een retrospectief onderzoek bij 225 patiënten met AIDS

Onderzoek
H. van Deutekom
G.E. Manos
S.A. Danner
H.M. Jansen
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2226-9
Abstract

Samenvatting

In een retrospectief onderzoek van 225 patiënten bij wie tussen januari 1982 en maart 1988 in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam de diagnose AIDS werd gesteld, werd nagegaan hoe de incidentie van tuberculose bij deze patiënten was en wat de demografische en klinische kenmerken waren van de AIDS-patiënten met tuberculose. Bij 18 patiënten (8) werd tuberculose vastgesteld. Tuberculose werd bij AIDS-patiënten, die intraveneus druggebruik als risicofactor hadden, vaker gezien. Het röntgenbeeld van de thorax was dikwijls atypisch. Vergeleken met tuberculosepatiënten zonder AIDS werden vaker extrapulmonale lokalisaties waargenomen. De reactie op tuberculostatische therapie was goed. Op 1 september 1988 waren 13 van de 18 patiënten overleden. De gevonden resultaten komen overeen met gegevens uit vergelijkbare centra. De verwachting is dat de tuberculose-incidentie bij AIDS-patiënten zal toenemen naarmate meer intraveneus-druggebruikers deel gaan uitmaken van de gehele populatie AIDS-patiënten

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, sector Volksgezondheid en Milieu, 20244, 1000 HE Amsterdam.

Prof. dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloog.

Afd. Tuberculosebestrijding: H.van Deutekom, longarts; G.E.Manos, sociaal-geneeskundige.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde, AIDS-Unit: dr.S.A.Danner, internist.

Afd. Longziekten: prof.dr.H.M.Jansen, longarts.

Contact H.van Deutekom

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties