Agressieve cholesterolverlagende behandeling of angioplastiek bij patiënten met stabiele angina pectoris?

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2393

In een gerandomiseerd onderzoek vergeleken Pitt et al. de werkzaamheid van een agressieve cholesterolverlagende behandeling met die van percutane transluminale coronairangioplastiek (PTCA).1 Aan het onderzoek, dat plaatsvond in 37 centra in de VS en Europa (waaronder Nederland), namen 341 patiënten deel die oorspronkelijk waren doorverwezen om een PTCA te…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties