Agranulocytose door clozapine
Open

21-04-1992
R.C. Kok, W.A. Veenhoven en M.J. Hoogschagen

Dit artikel beschrijft een met clozapine behandelde psychose-patiënt bij wie zich in korte tijd agranulocytose ontwikkelde. Er wordt gewezen op het belang van de voorschriften zoals recentelijk geformuleerd door de Hoofdinspectie (wekelijkse controle van het leukocytenaantal gedurende 18 weken, daarna maandelijkse controle). Als een patiënt niet in staat is ziekteverschijnselen aan te geven, is goede verpleegkundige instructie nodig. Bij vermoeden van infectie is spoedbepaling van het witte bloedbeeld geïndiceerd.