Aggressive behavior of psychiatric inpatients

Media
H. Nijman
J.J. Stolker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1611

H.Nijman, Aggressive behavior of psychiatric inpatients. Measurement, prevalence, and determinants. Poefschrift Universiteit Maastricht, 16 december 1999 (promotor: prof.dr.H.L.G. Merkelbach). Datawyse/Universitaire Pers, Maastricht 1999. ISBN 90-5278-262-8.

Dit proefschrift gaat over prevalentie, meting en preventie van agressieve incidenten op gesloten-opnameafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen. Agressief gedrag gericht tegen objecten, personen of zichzelf is…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties