Afschrikwekkende afbeelding op sigarettenpakje

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1930
Download PDF

De Europese Commissie heeft besloten de weg vrij te maken voor het gebruik van afschrikwekkend beeldmateriaal bij de gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes. Door nieuwe Europese wetgeving mogen landen van de Europese Unie (EU) die dat willen foto's verplicht stellen. De Europese Commissie presenteert als dagelijks bestuur van de EU een database met kleurenplaatjes waaruit de afzonderlijke lidstaten kunnen kiezen.

De afbeeldingen hebben thema's als ‘Roken kan leiden tot een langzame en pijnlijke dood’ of ‘Roken kan leiden tot een vermindering van de bloedcirculatie en veroorzaakt impotentie’. Als voorbeeld van een afbeelding kan gelden een afbeelding van ‘rotte longen’ die door tabak zijn aangetast.

Hoewel het besluit van de Commissie de lidstaten niet verplicht tot het gebruik van beeldmateriaal, heeft de Belgische minister Rudy Demotte van Volksgezondheid direct aangekondigd fabrikanten te willen verplichten afschrikwekkende foto's op sigarettenpakjes te plaatsen. Dit meldde dagblad La Dernière Heure (5 september 2003). De Commissie beroept zich bij haar besluit op de praktijk in landen als Canada en Brazilië waar confronterende teksten reeds vergezeld worden van afschrikwekkende afbeeldingen. In Canada blijkt dat de combinatie van tekst met foto's effectief is om het roken te ontmoedigen. België zou het eerste Europese land zijn met een dergelijke verplichting. Groot-Brittannië overweegt overigens een vergelijkbare maatregel.

Volgens de Europese Commissie blijkt uit onderzoek dat het beeldmateriaal voor rookwaarschuwingen een van de effectiefste voorlichtingsmethoden is, met name onder jongeren (persbericht Europese Commissie, 8 september 2003). EU-commissaris voor de Volksgezondheid David Byrne verklaarde tegenover The Washington Post (8 september 2003) dat de nieuwe maatregelen onderdeel vormen van nieuwe inspanningen om het rookgedrag onder de bevolking in te perken.

Dat een strenger antirookbeleid (met name gericht op jongeren) in het algemeen nut heeft, werd in dezelfde week bevestigd door studieresultaten van het Amsterdams Groei- en Gezondheidsonderzoek van het EMGO-instituut (persbericht VU Medisch Centrum, 4 september 2003). Hieruit blijkt dat roken ook al op jonge leeftijd gepaard gaat met een slechtere fitheid van hart, longen en bloedsomloop. Bij mannen die 10 sigaretten per dag of meer roken, loopt deze verslechtering op tot bijna 10. Bij vrouwen zijn de effecten veel minder sterk.

Tot nu toe is de kennis op het gebied van roken vooral gebaseerd op onderzoek bij rokende mannen ouder dan 40 jaar die al vele jaren roken. ‘De resultaten bevestigen het nut van een strenger antirookbeleid van de Nederlandse regering, met als doel te voorkomen dat jongeren beginnen met roken’, aldus promovenda mw.dr.C.Bernaards in het persbericht.

Gerelateerde artikelen

Reacties