Afgenomen vroege sterfte door diabetes mellitus type I bij 0-19-jarigen in Nederland

Onderzoek
F.J. Böhm
R.A. Hirasing
G.J. Vaandrager
H.M. Reeser
F. Bijlsma
R.M. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:90-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de sterfte door insuline-afhankelijke diabetes mellitus (IDDM) bij 0-19-jarigen in de jaren 1988-1990 en vergelijken van die gegevens met die van 10 jaar geleden.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Landelijk.

Methode

Het aantal overledenen werd vastgesteld door gebruik te maken van de doodsoorzakenstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek en gegevens van SIG Zorginformatie. De gegevens uit beide onafhankelijke bronnen werden met elkaar vergeleken. Door middel van een vragenlijst aan de behandelende artsen werden aanvullende gegevens verkregen.

Resultaten

In totaal overleden 12 0-19-jarigen, van wie diabetes mellitus bij 5 de primaire en bij 7 de secundaire doodsoorzaak was; van deze 12 kinderen overleden 8 buiten het ziekenhuis. Drie patiënten overleden bij aanvang van de ziekte. In vergelijking met 10 jaar geleden was het risico om te sterven met diabetes mellitus als primaire doodsoorzaak afgenomen (van 0,96 tot 0,43 per 106 0-19-jarigen per periode van 3 jaar). In het bijzonder het risico om bij aanvang van de ziekte te overlijden was afgenomen (van 0,75 tot 0,20), voornamelijk door een afgenomen aanvangssterfte in het ziekenhuis.

Conclusie

Ondanks de toegenomen incidentie van IDDM is het aantal sterfgevallen onder jeugdige diabetici gedaald. Vroege sterfte aan diabetes mellitus wordt voornamelijk veroorzaakt door acute diabetische complicaties; potentieel zijn deze sterfgevallen te voorkomen.

Auteursinformatie

TNO Preventie en Gezondheid, Postbus 124, 2300 AC Leiden.

F.J.Böhm, assistent-geneeskundige; dr.R.A.Hirasing, kinderarts-jeugdarts; dr.G.J.Vaandrager, kinderarts.

Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag.

H.M.Reeser, kinderarts.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg.

Dr.F.Bijlsma, patholoog.

SIG Zorginformatie, Utrecht.

R.M.de Groot.

Contact dr.R.A.Hirasing

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties