Adrenoreceptorblokkade en de renale hemodynamische effecten van het roken van 1 sigaret

Nieuws
A.J.M. Donker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1294

Roken is bij diabetes mellitus een risicofactor voor microalbuminurie en voor de progressie van diabetische nefropathie. Ook bij aandoeningen als lupusnefritis, cystenieren en IgA-nefropathie blijken rokers in het nadeel. Het roken van 1 sigaret stimuleert het sympathische zenuwstelsel en gaat gepaard met een acute, reversibele toename van de renale vaatweerstand…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties