Adrenaline bij reanimatie: houd je aan de richtlijnen

Onderzoek
R.W. Koster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D612
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Terwijl er twijfel is over het nut van adrenalinetoediening tijdens reanimatie, is er tegelijk veel discussie geweest over de optimale dosering en timing hiervan, rekening houdend met de farmacokinetiek en fase van de reanimatie waarin de werking optimaal zou zijn. De Europese richtlijnen voor reanimatie uit 2015 bevelen altijd een eerste dosis adrenaline van 1 mg aan in de derde cyclus van de reanimatie – dus na 4-6 min. De Amerikaanse richtlijnen uit 2015 adviseren voor niet-schokbare ritmes een eerste adrenalinedosis toe te dienen zo snel als intraveneuze toegang is verkregen. Voor schokbare ritmes is geen aanbeveling gedaan en is de timing in het midden gelaten.

Onderzoeksvraag

Is vroege toediening van adrenaline – na de eerste defibrillatie – gerelateerd aan de overleving tot ziekenhuisontslag?

Hoe werd dit onderzocht?

De onderzoekers gebruikten gegevens van 2974 patiënten uit de Amerikaanse ‘Get with the guidelines-resuscitation’-database, afkomstig uit 310 Amerikaanse ziekenhuizen. Ze analyseerden de gegevens van patiënten met een circulatiestilstand binnen het ziekenhuis en een schokbaar hartritme. Patiënten die een eerste adrenalinedosis direct na de eerste schok kregen – dus < 2 min na aanvang van de reanimatie en eerder dan de Europese richtlijnen aanbevelen – werden vergeleken met patiënten die de eerste dosis na 4-6 min kregen, conform de Europese richtlijnen. Voor covariabelen werd via een ‘propensity score’ gematcht.

Belangrijkste resultaten

De patiëntengroep die vroeg adrenaline ontving had een slechtere uitkomst tot ziekenhuisontslag dan patiënten die de adrenaline volgens de richtlijn kregen (ongecorrigeerde oddsratio (OR): 0,48; 95%-BI: 0,41-0,56). Ook na propensity-score-matching bleef de slechtere uitkomst aantoonbaar (OR: 0,70; 95%-BI: 0,59-0,82).

Consequenties voor de praktijk

De Nederlandse ambulancediensten en ziekenhuizen houden de Nederlandse richtlijnen aan, die weer zijn gebaseerd op de Europese richtlijnen uit 2015. Hoewel de waarde van adrenalinetoediening nog steeds niet vaststaat, is deze behandeling in het protocol behouden. Het is wel zaak de richtlijn strikt na te leven, en adrenaline niet ‘zo snel mogelijk’ te geven maar pas na een derde schokcyclus. De Europese richtlijn spreekt zich duidelijker uit over de timing van adrenalinetoediening dan de Amerikaanse. De gegevens van dit onderzoek passen goed bij de huidige Europese richtlijn.

Literatuur
  1. Andersen LW, Kurth T, Chase M, Berg KM, Cocchi MN, Callaway C, et al; American Heart Association’s Get With The Guidelines-Resuscitation Investigators. Early administration of epinephrine (adrenaline) in patients with cardiac arrest with initial shockable rhythm in hospital: propensity score matched analysis. BMJ. 2016;353:i1577. Medline

Auteursinformatie

Contact (r.w.koster@amc.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties