Addison-crisis bij patiënten bekend wegens bijnierschorsinsufficiëntie: het belang van vroegtijdig ingrijpen

Klinische praktijk
A.H. Mulder
S. Nauta
G.F. Pieters
A.R.M.M. Hermus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1497-500
Abstract

Dames en Heren,

Patiënten met een bijnierschorsinsufficiëntie kunnen over het algemeen goed functioneren indien zij worden behandeld met glucocorticoïden en – in geval van een primaire bijnierschorsinsufficiëntie – mineralocorticoïden. Tijdens ziekte, koorts en ernstige psychische stress is de natuurlijke behoefte aan cortisol verhoogd. Patiënten met een bijnierschorsinsufficiëntie moeten in deze gevallen dan ook de substitutiedosering glucocorticoïden verhogen. Alhoewel zij tijdens de poliklinische controles hierover uitleg ontvangen blijken de instructies niet altijd adequaat te worden opgevolgd. De ernst van de situatie wordt soms door de patiënt zelf, en soms door de geraadpleegde huisarts of specialist, onvoldoende onderkend.

Met de beschrijving van de volgende drie ziektegeschiedenissen willen wij onder de aandacht brengen dat een addison-crisis bij patiënten met een bekend hypocortisolisme levensbedreigend is, en dat vroegtijdig adequaat ingrijpen noodzakelijk is. Tevens beschrijven wij de maatregelen die wij namen om patiënten nog beter te informeren over glucocorticoïdgebruik bij lichamelijke en psychische stress en…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Endocriene Ziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.A.H.Mulder (thans: Slingeland Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Doetinchem), hr.dr.G.F.Pieters en hr.prof.dr.A.R.M.M.Hermus, internisten-endocrinologen.

Gelre Ziekenhuizen, locatie Het Spittaal, afd. Interne Geneeskunde, Zutphen.

Mw.S.Nauta, internist.

Contact hr.prof.dr.A.R.M.M.Hermus (a.hermus@endo.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties