Acute vulvaire ulcera bij een jonge vrouw

Klinische praktijk
Majke H.D. van Bommel
Robbert J.P. Rijnders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3814
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Acute genitale ulceratie, ook wel Lipschütz-ulcus of ulcus vulvae acutum genoemd, is een zeldzame aandoening met acuut ontstane pijn, oedeem en ulceratie op de labia minora. Deze aandoening komt vooral voor bij jonge virgo vrouwen, al dan niet na een griepepisode. De diagnose wordt gesteld nadat andere oorzaken van genitale ulcera zijn uitgesloten. De behandeling is ondersteunend en gericht op adequate pijnstilling, eventueel aangevuld met lokale corticosteroïden.

Casus

Een 21-jarige vrouw presenteerde zich met acute pijn die werd veroorzaakt door enkele grote ‘kissing ulcera’ op de labia minora. Enkele dagen daarvoor had zij last gehad van koorts en algehele malaise. Herpes genitalis werd uitgesloten. Gezien de voorafgaande griepachtige symptomen stelden wij de diagnose ‘acute vulvaire ulcera’, die in verband wordt gebracht met het Epstein-Barr-virus. Adequate pijnstilling gaf goed resultaat.

Conclusie

Een eenmalige episode van acute genitale ulcera bij jonge vrouwen, al dan niet na een griepepisode, kan duiden op acute vulvaire ulcera.

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde,’s-Hertogenbosch: drs. M.H.D. van Bommel, anios gynaecologie; drs. R.J.P. Rijnders, gynaecoloog.

Contact M.H.D. van Bommel (majkevanbommel@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Majke H.D. van Bommel ICMJE-formulier
Robbert J.P. Rijnders ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties