'Acute respiratory distress'-syndroom bij intensivecarepatiënten in Nederland vaker gediagnosticeerd dan zou gebeuren op basis van internationaal vastgestelde criteria

Onderzoek
J. Versteegt
J. Wind
T.S. van der Werf
A.J.G.H. Bindels
A.B.J. Groeneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1492-6
Abstract

Samenvatting

Doel

De overeenstemming bepalen tussen de diagnose ‘“acute respiratory distress’'-syndroom’ (ARDS) zoals die werd gesteld door specialisten op afdelingen voor intensive care (IC) en zoals die werd gesteld op basis van internationaal gangbare objectieve criteria.

Opzet

Beschrijvend en inventariserend onderzoek.

Methode

Alle 119 ziekenhuizen met een IC-afdeling in Nederland werden benaderd om mee te werken aan het onderzoek; 34 namen eraan deel (29). Op 3 achtereenvolgende dagen vulden de IC-specialisten een vragenlijst in over de respiratoire toestand en de aanvullende behandeling van alle patiënten op hun IC-afdeling. Ook kon worden aangegeven of, in geval van invasieve beademing, ARDS of een andere aandoening de oorzaak was van de respiratoire insufficiëntie. Daarnaast werden objectieve gegevens gevraagd aan de hand waarvan de onderzoekers konden vaststellen of sprake was van ARDS volgens de criteria van de North American-European Consensus Conference (NAECC) en volgens die van de – minder algemeen geaccepteerde – ‘Lung injury score’ (LIS ≥ 2,5).

Resultaten

Van de 266 patiënten over wie een formulier werd ontvangen werden 151 patiënten invasief beademd. Van dezen hadden volgens de IC-specialisten 36 ARDS, en volgens de NAECC- en LIS-criteria respectievelijk 24 en 20 (p < 0,05 versus IC-specialisten). De overeenstemming (κ) voor de diagnose ‘ARDS’ tussen de IC-specialisten en respectievelijk de NAECC-uitslag en de LIS-uitslag bedroeg 0,34 (p < 0,001) en 0,44 (p < 0,001). De overeenstemming tussen de NAECC- en de LIS-diagnose ‘ARDS’ was 0,42 (p < 0,001). Bij 20 patiënten stelden de IC-specialisten een juiste diagnose ten opzichte van de NAECC-/LIS-uitslag, bij 16 een fout-positieve en bij 13 een fout-negatieve.

Conclusie

De diagnose ‘ARDS’ werd in dit onderzoek vaker gesteld dan gebeurd zou zijn op basis van de NAECC-criteria.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Intensive Care, Institute for Cardiovascular Research VU, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

J.Versteegt en J.Wind, medisch studenten; dr.A.B.J.Groeneveld, internist-intensivist.

Academisch Ziekenhuis, afd. Longziekten, Groningen.

Dr.T.S.van der Werf, longarts-intensivist.

Catharina-ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Eindhoven.

Dr.A.J.G.H.Bindels, internist-intensivist.

Contact dr.A.B.J.Groeneveld

Verantwoording

Mede namens de Wetenschapscommissie van de Intensivisten Vereniging Nederland in fusie met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties