Is het dan klaar?

Acute pijn op de borst en niet-afwijkend troponine

Opinie
Frans H. Rutten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3540
Abstract

Pijn op de borst komt veel voor: 1,3% van alle huisartsenconsulten. Bij ongeveer 8% van die consulten is sprake van een levensbedreigende aandoening, zoals het acuut coronair syndroom (ACS).1 Bij patiënten die naar de Spoedeisende Hulp of de Eerste Harthulp worden verwezen vanwege acute pijn op de borst is dat percentage veel hoger: 35% van hen heeft een ACS.2 Het ACS is een verzamelterm voor ST-elevatie-myocardinfarct (STEMI), niet-ST-elevatie-myocardinfarct (NSTEMI) en instabiele angina pectoris (IAP). Van alle patiënten met een ACS heeft 50% IAP, 35% een NSTEMI en 15% een STEMI.

Cardiaal vs. niet-cardiaal

Allereerst is het van belang om een myocardinfarct (STEMI en NSTEMI) te onderscheiden van IAP en niet-cardiale aandoeningen. Een verhoogde concentratie troponine, een biomarker voor hartschade, en eventuele ST-elevatie in meerdere afleidingen van het ecg zijn suggestief voor een myocardinfarct.3 Ruim 80% van alle patiënten met acute pijn op de borst in het ziekenhuis…

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde: prof.dr. F.H. Rutten, huisarts.

Contact F.H. Rutten (f.h.rutten@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Frans H. Rutten ICMJE-formulier
Nut van aanvullende testen?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties