Acute nierschade
Open

Stand van zaken
11-12-2012
David Hageman, Jeroen P. Kooman, Marcus D. Lancé, L.W. Ernst van Heurn en Maarten G.J. Snoeijs

Auteursinformatie

MUMC, Maastricht.

Afd. Heelkunde: D. Hageman, BSc; student-onderzoeker; prof.dr. L.W.E. van Heurn, chirurg; dr. M.G.J. Snoeijs, aios heelkunde.

Afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. J.P. Kooman, internist-nefroloog.

Afd. Anesthesiologie en Intensive Care: drs. M.D. Lancé, anesthesist-intensivist.

Contactpersoon: dr. M.G.J. Snoeijs (m.snoeijs@mumc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: D. Hageman ontving vanuit het Kolff Programma van Nierstichting Nederland een beurs als student-onderzoeker (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5057; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 24 oktober 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
David HagemanICMJE-formulier
Jeroen P. KoomanICMJE-formulier
Marcus D. LancéICMJE-formulier
L.W. Ernst van HeurnICMJE-formulier
Maarten G.J. SnoeijsICMJE-formulier