Acute nierschade
Open

Stand van zaken
11-12-2012
David Hageman, Jeroen P. Kooman, Marcus D. Lancé, L.W. Ernst van Heurn en Maarten G.J. Snoeijs
Gepubliceerd op 11-12-2012.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5057