Acute leukemie en resistentie tegen prednisolon

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2259

Kaspers et al. onderzochten bij 166 kinderen met kort tevoren gediagnosticeerde acute lymfoblastenleukemie de klinische betekenis van in vitro aangetoonde resistentie tegen prednisolon voor het verdere ziektebeloop. Bij alle patiënten ging in-vitroresistentie tegen prednisolon gepaard met een slechte respons op chemotherapie. Dit gold voor zowel prednisolon als monotherapie als prednisolon…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties