Acute intoxicaties in de arbeidssituatie in Nederland

Perspectief
E. Bosch
T.S.J. Zutt
I. de Vries
T.J.F. Savelkoul
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:850-3

In de 20e eeuw heeft de chemische industrie zich in hoog tempo ontwikkeld, resulterend in een enorme toename van het aantal gesynthetiseerde chemische verbindingen. Geschat wordt dat de mens in zijn werkomgeving aan circa 60.000 chemische stoffen kan worden blootgesteld die een potentieel risico voor de gezondheid vormen.1 Deze stoffen kunnen gesynthetiseerd zijn of in de natuur voorkomen, zoals zwavelkoolstof, methaan en koolmonoxide. Blootstelling aan een chemische stof kan leiden tot een acute intoxicatie. Een acute intoxicatie wordt gedefinieerd als een eenmalige of intermitterende blootstelling aan een relatief hoge concentratie van een verbinding of een combinatie van verbindingen, waarbij op korte termijn lokale en (of) systemische schadelijke effecten op de gezondheid kunnen optreden. Allergische reacties en effecten die optreden door de fysische eigenschappen van stoffen (brandbaarheidexplosiviteit) vallen niet binnen deze definitie.

Bedrijfsongevallen met chemische stoffen en industriële calamiteiten zijn zeker niet denkbeeldig. Na de ontsnapping van een wolk methylisocyanaat…

Auteursinformatie

Arbodienst Gooi en Eemland, Utrecht.

Mw.E.Bosch, bedrijfsarts.

Universiteit Utrecht, vakgroep Reanimatie en Toxicologie, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht.

Contact Ir.T.S.J.Zutt, arbeidshygiënist; mw.I.de Vries, internist

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties