Acute cellulitis na gynaecologisch-oncologische operaties

Onderzoek
J. Bouma
J. Dankert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1520-3
Abstract

Samenvatting

Acute cellulitis, een ontsteking van het onderhuidse bindweefsel, werd onderzocht bij 126 patiënten na radicale vulvectomie, bij 270 na radicale hysterectomie en bij 66 na gewone hysterectomie. De ontsteking kwam voor bij 26 van de patiënten na radicale vulvectomie. Na radicale hysterectomie en na gewone hysterectomie kwam acute cellulitis zelden voor. De eerste aanval van de ontsteking trad na radicale vulvectomie sneller op dan na de andere operaties. De grotere gevoeligheid voor de ontsteking na radicale vulvectomie wordt mede veroorzaakt door de bemoeilijkte veneuze afvloed ten gevolge van het wegnemen van de V. saphena magna. Welke bacterie de cellulitis veroorzaakt is nog onduidelijk, maar kolonisatie met β-hemolytische streptokokken, voornamelijk Streptococcus agalactiae (groep B), ten tijde van de operatie vergrootte de kans op het ontstaan van acute cellulitis na radicale vulvectomie. Na de andere operaties kwam de ontsteking uitsluitend voor bij patiënten die nabestraald waren. Bij meer dan de helft van de patiënten met acute cellulitis recidiveerde de aandoening. Penicillineprofylaxe voorkwam het recidiveren van de ontsteking.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Kliniek voor Obstetrie en Gynaecologie: dr.J.Bouma, gynaecoloog.

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Laboratorium voor Ziekenhuisepidemiologie: J.Dankert, medisch microbioloog.

Contact dr.J.Bouma

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties