Acute and transient psychoses

Media
A. Marneros
F. Pillmann
L. Wunderink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1970-1

A.Marneros en F.Pillmann, Acute and transient psychoses. 243 bl., fig., tabellen. Cambridge University Press, Cambridge 2004. ISBN 0-521-83518-6. Prijs: geb. € 102,83.

De literatuur over de niet-organische psychosen betreft overwegend de grote psychiatrische ziektebeelden van schizofrenie en affectieve stoornissen. Deze monografie gaat over een veel minder bekende groep aandoeningen: de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties