Acrovesiculeus eczeem en nikkelallergie
Open

In het kort
04-11-1990
J.J.E. van Everdingen

Overgevoeligheid voor nikkel is één van de meest voorkomende oorzaken van allergisch contacteczeem. Het komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, waarschijnlijk door contact met nikkel bevattende sieraden, zoals oorbellen en halskettingen. Ongeveer de helft van de vrouwen met nikkelallergie heeft eczeem aan de handen. Christensen en Möller toonden in 1975 in een dubbelblind onderzoek aan dat extra nikkel in de voeding acrovesiculeus eczeem aan de handen verergerde bij 9 van de 12 voor nikkel overgevoelige patiënten.1 Daarentegen namen zij bij dezelfde patiënten een dergelijke verslechtering niet waar na intensief uitwendig contact met nikkelen voorwerpen. Sindsdien zijn verschillende onderzoeken verricht, die deels gelijkluidende resultaten lieten zien, deels resultaten die hiermee in tegenspraak waren. De rol van nikkel in de voeding bij patiënten met acrovesiculeus eczeem en nikkelallergie staat dan ook nog altijd ter discussie. Aangezien de onderzoekingen met een negatieve uitkomst wellicht een te korte follow-up (<3 dagen na blootstelling aan nikkel) hadden, hebben nielsen et al. in een cross-overproefopstelling dit onderzoek nogmaals herhaald met langere follow-up.2 Aan 12 vrouwen met nikkelallergie en acrovesiculeus eczeem gaven zij een nikkelrijk dieet dat 5 maal zoveel natuurlijk nikkel bevatte als het normale Deense menu. Alle patiënten werden gedurende een lange periode voorafgaande, tijdens en na het onderzoek door één dermatoloog onderzocht die niet wist wanneer de provocatie plaatsvond. Verergering van het eczeem werd bij 6 patiënten waargenomen op de 4e dag na provocatie en bij 10 patiënten op de 11e dag. Bij 2 patiënten was er geen verandering.

Deze resultaten wijzen erop dat nikkel in de voeding eczeem aan de handen kan verergeren bij patiënten met nikkelallergie en dat verlaging van de hoeveelheid nikkel in het dieet voor hen van betekenis kan zijn. Ofschoon een volkomen nikkelvrij dieet voor de betrokkenen moeilijk is vol te houden, lijkt het toch zinvol hiervoor voedingsadviezen te geven.

Literatuur

  1. Christensen OB, Möller H. External and internalexposure to the antigen in the hand eczema of nickel allergy. ContactDermatitis 1975; 1: 136.

  2. Nielsen GD, Jepsen LV, Jorgensen PJ, Grandjean P, BrandrupF. Nickel-sensitive patients with vesicular hand eczema: oral challenge witha diet naturally high in nickel. Br J Dermatol 1990; 122:299-308.