Acetylsalicylzuur bij patiënten met diabetes mellitus: niet voor primaire, wél voor secundaire preventie van hart-vaatziekten

Klinische praktijk
Carolijn M.C. Klomp
Hugo ten Cate
Coen D.A. Stehouwer
Nicolaas C. Schaper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A109
Abstract

Samenvatting

  • In internationale richtlijnen bestaat geen consensus over de rol van acetylsalicylzuur bij primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met diabetes mellitus.

  • Primairepreventiestudies suggereren dat acetylsalicylzuur geen of minder gunstige preventieve effecten heeft bij patiënten met diabetes ten opzichte van patiënten met andere cardiovasculaire risicofactoren.

  • De belangrijkste verklaringen voor de tegenvallende effecten van acetylsalicylzuur zijn een verhoogde plaatjes- en stollingsactiviteit bij diabetes mellitus en interactie tussen glycering en acetylering.

  • Om de verminderde effectiviteit van acetylsalicylzuur te ondervangen lijkt toevoegen van of substitutie door een andere plaatjesremmer een mogelijkheid. Maar er is nog onvoldoende bewijs om dit aan te bevelen als preventie. Ook verhogen van de dosis acetylsalicylzuur is waarschijnlijk niet zinvol.

  • Wij bevelen acetylsalicylzuur niet aan als primaire – maar wel als secundaire – preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met diabetes mellitus.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Drs. C.M.C. Klomp, internist in opleiding tot endocrinoloog; prof.dr. H. ten Cate, internist-vasculair geneeskundige; prof.dr. C.D.A. Stehouwer, internist; prof.dr. N.C. Schaper, internist-endocrinoloog.

Contact drs. C.M.C. Klomp (carolijnklomp@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 februari 2009

Ook interessant

Reacties