Abdominale intercostale neuralgie: een vergeten oorzaak van buikpijn

Klinische praktijk
R.M.H. Roumen
M.R.M. Scheltinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1909-15
Abstract

Dames en Heren,

Buikpijn kan vele oorzaken hebben, maar wordt meestal toegeschreven aan disfunctionerende organen (‘viscerale pijn’). Echter, terugkerende buikklachten kunnen ook door afwijkingen in de buikwand zelf worden veroorzaakt (‘pariëtale pijn’), bijvoorbeeld als gevolg van een buikwandbreuk, zoals een navelbreuk. Deze afwijkingen kunnen bij lichamelijk onderzoek bijna altijd simpel worden vastgesteld. Zelden is er aanvullend beeldvormend onderzoek nodig om tot een sluitende diagnose te komen.

Toch bestaat er een groep patiënten met (recidiverende) buikklachten bij wie men ondanks herhaaldelijk invasief onderzoek en zelfs ondanks diagnostische laparoscopieën niet tot een classificerende diagnose komt. Een aantal van deze patiënten heeft mogelijk het zogenaamde ‘abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome’ (ACNES).1 Door de onbekendheid met deze aandoening ervaren zij een soms jarenlange, frustrerende rondgang door het medische circuit, zonder adequaat geholpen te worden. Indien men echter aan de mogelijkheid van ACNES denkt, kan men op basis van een gerichte anamnese en een…

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven, afd. Chirurgie, Postbus 7777, 5500 MB Veldhoven.

Hr.dr.R.M.H.Roumen en hr.dr.M.R.M.Scheltinga, chirurgen.

Contact hr.dr.R.M.H.Roumen (r.roumen@mmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties