Aanpak van tabaksverslaving in de klinische praktijk: veelbelovend, maar lastig te implementeren

Opinie
J.A. Mazel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:10-1
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 17.

In 2004 verscheen de richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving’, gemaakt met ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.1 De richtlijn is bedoeld voor medici en paramedici en maakt onderdeel uit van een bredere actie tegen roken in Nederland. Hij beslaat op internet maar liefst 123 pagina’s A4-formaat (www.cbo.nl en www.partnershipstopmetroken.nl). Elders in dit nummer van het Tijdschrift worden door de voorzitter van de werkgroep en andere betrokkenen de belangrijkste aspecten ervan besproken.2

Uitgangspunt van de richtlijn is dat het van groot belang is voor de volksgezondheid dat het gebruik van tabak wordt teruggedrongen en dat alle interventies die daartoe kunnen bijdragen welkom zijn. Dat zal iedere (para)medicus onderschrijven. De voornaamste boodschap van de richtlijn is dat (para)medici actiever moeten zijn in het aan de orde stellen van (stoppen met) roken bij hun patiënten. Ik beperk mij hier tot de taak die…

Auteursinformatie

Hr.dr.J.A.Mazel, huisarts, Prins Bernhardlaan 43, 7622 BE Borne.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties