Aanleren puffertechniek scheelt, even

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3472

Het aanleren van de juiste techniek bij inhalatoren voor astma en COPD is, in ieder geval op de korte termijn, effectief. De uitkomsten worden echter voor een groot deel bepaald door de handigheid en techniek van de patiënt voordat die aan de puffer begint, en de aangeleerde techniek lijkt snel weg te zakken.

Dit blijkt uit een systematische review van 39 gerandomiseerde trials, uitgevoerd door Sven Klijn van het CAPHRI in Maastricht en collega’s (NPJ Prim Care Respir Med. 2017; online 13 april).

Er komen steeds meer inhalatoren op de markt en verzekeraars willen nog wel eens dat patiënten op een andere inhalator overgaan. Dat vergroot het risico op suboptimaal gebruik van de inhalator, aldus de onderzoekers; niet meer dan een kwart van de patiënten beschikt over de goede techniek.

De trials die de auteurs onder de loep namen, waren over het algemeen kort van duur (gemiddeld 5 maanden), 28% gaf geen klinische uitkomstmaten en bij de helft was de beoordelaar niet geblindeerd voor de interventie. Kosteneffectiviteitsstudies waren er niet. Een meta-analyse was niet mogelijk door de veelheid aan uitkomstmaten.

Over het algemeen voorspelden slechte aanvankelijke techniek, gering aantal doorgenomen stappen en ziekenhuissetting slechtere techniek na 5 maanden. Het maakte weinig uit of de training lang of kort dan wel klassikaal of individueel was, en evenmin leek de aard van de ziekte en het soort puffer verschil te maken. De auteurs bepleiten periodieke hertraining voor patiënten, en studies met langere looptijd en meer klinisch relevante uitkomstmaten.

Gerelateerde artikelen

Reacties