Aangeboren hartafwijkingen.

Media
A.C. Arntzenius
A.J.M.G. Moulaert
K.K. Bossina
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:176

Aangeboren hartafwijkingen. Kliniek, chirurgische behandeling en begeleiding. Onder redactie van A.C.Arntzenius en A.J.M.G.Moulaert. 236 bl., fig., tabellen. Bunge i.s.m. het Interuniversitair Cardiologisch Instituut, Utrecht 1986. Prijs: ingen. ƒ 65,-.

Welke lezerskring stond de redacteuren voor ogen? Voor preen postdoctorale studenten in de geneeskunde zijn de fysische diagnostiek en de eenvoudige hulptechnieken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties