Aandachtspunten bij het gebruik van creatinine als maat voor de nierfunctie

Opinie
I. (Iefke) Drion
M.J. (Marion) Fokkert
H.J.G. (Henk) Bilo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6230
Abstract

In dit tijdschrift beschrijven Van der Meijden en Smak Gregoor een patiënt bij wie de serumcreatininewaarde fors steeg door gebruik van een specifiek creatinepreparaat, in de vorm van een creatine-ethylester.1 De verhoogde geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) suggereerde een aanzienlijke nierfunctiestoornis, wat de alarmbellen deed afgaan. De theoretische achtergrond van deze onverwacht verhoogde creatinineconcentratie wordt in dat artikel uitstekend verklaard, en benadrukt eens temeer de noodzaak kritisch te kijken naar nierfunctiewaarden die zijn berekend met de ‘Modification of diet in renal disease’(MDRD)-formule.2,3 Naast het gebruik van creatinepreparaten is er nog een aantal andere mogelijke oorzaken van afwijkende creatininewaarden.

Afwijkende creatininewaarde

Creatinine wordt endogeen gemetaboliseerd uit creatine in de skeletspieren. Het eten van vlees vormt voor mensen ook een exogene bron van creatinine, direct of na de omzetting van creatine. De afgifte van creatinine door de skeletspieren naar de circulatie is redelijk constant. Uitscheiding vindt met name plaats in de…

Auteursinformatie

Diabetes Kenniscentrum, Zwolle.

Contact prof.dr. H.J.G. Bilo (h.j.g.bilo@isala.nl)

Verantwoording

Dr. R.J. (Robbert) Slingerland, klinisch chemicus, leverde commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
I. (Iefke) Drion ICMJE-formulier
M.J. (Marion) Fokkert ICMJE-formulier
H.J.G. (Henk) Bilo ICMJE-formulier
Verminderde nierfunctie: denk aan exogene factoren
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Geachte collega,

 

In bovenstaand artikel "Aandachtspunten bij het gebruik van creatinine als maat voor de nierfunctie" staat "De verhoogde geschatte glomerulaire filtratiesnelheid suggereerde een aanzienlijke nierfunctiestoornis". Moet dit niet zijn de verminderde geschatte glomerulaire filtratiesnelheid? Of lees ik het verkeerd?

 

Met collegiale hoogachting en vriendelijke groeten,

 

Eric Zandijk, internist-intensivist