3 zuigelingen met obstipatie en hypotonie: infantiel botulisme
Open

Casuïstiek
15-04-2005
Y. Thomasse, J.P. Arends, P.A. van der Heide, L.M.E. Smit, T.W. van Weerden en J.M. Fock

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.
Afd. Kinderintensive Care: mw.Y.Thomasse, kinderarts.
Afd. Medische Microbiologie: hr.dr.J.P.Arends, medisch microbioloog.
Afd. Neurologie: hr.dr.T.W.van Weerden, klinisch neurofysioloog; mw.J.M.Fock, kinderneuroloog.
Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Neonatologie, Amsterdam.
Mw.P.A.van der Heide, kinderarts.
VU Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.
Hr.prof.dr.L.M.E.Smit, kinderneuroloog.
Correspondentieadres: mw.Y.Thomasse.