De PACYFIC-studie

10-jaarfollow-up van patiënten met een pancreascyste

Onderzoek
Priscilla A. van Riet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D263
Download PDF

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

artikel

Achtergrond en het waarom van de studie

Pancreascysten komen voor bij 2,5% van de bevolking en worden vaak per toeval ontdekt. Het risico op maligne ontaarding van een pancreascyste is waarschijnlijk klein, maar exacte cijfers ontbreken. Uit voorzichtigheid adviseren de huidige richtlijnen intensieve surveillance.1

Vraagstelling

Wat is het nut van surveillance van patiënten met een pancreascyste en wat zijn de risicofactoren voor maligne ontaarding hiervan?

Opzet van het onderzoek

De PACYFIC-studie (PACYFIC staat voor ‘Pancreatic cyst follow-up, an international collaboration’) is een prospectieve cohortstudie, waarin wereldwijd ruim 5000 patiënten met een neoplastische pancreascyste gedurende 10 jaar zullen worden gevolgd (Nederlands Trial Register: NTR4505). Alle patiënten van 18 jaar of ouder met een indicatie voor follow-up kunnen worden geïncludeerd. Dit zijn onder anderen patiënten met een recent ontdekte pancreascyste, patiënten die al follow-up ondergaan en patiënten met een geopereerd intraductaal papillair mucineus neoplasma.

Na ieder controlebezoek legt de behandelend arts de uitkomst van deze controle online vast in de studiedatabase. Er wordt geregistreerd of een cyste verandert, klachten veroorzaakt of geopereerd moet worden, en wat de uitkomst is van het pathologisch onderzoek. Hiernaast worden bloed en cystevocht verzameld voor toekomstig biomarkeronderzoek. Tot slot wordt patiënten met een recent ontdekte cyste gevraagd om een onlinevragenlijst in te vullen over hun beleving van de cystecontroles. Er zijn geen extra ziekenhuisbezoeken nodig en het te volgen cystebeleid blijft te allen tijde in handen van de behandelend arts.

De PACYFIC-studie wordt online uitgevoerd. Op onze website www.pacyfic.net kunnen zowel artsen als patiënten informatie vinden over de studie. Via een afgeschermd portaal hebben artsen toegang tot de studiedatabase. Ook kan via de website het PACYFIC Expert Panel worden geconsulteerd voor advies over het te voeren cystebeleid.

Te verwachten resultaten en implementatie

Momenteel hebben wij 185 patiënten geïncludeerd in 8 Nederlandse en 4 buitenlandse centra. Op korte termijn zal de studie beginnen in 25 andere binnen- en buitenlandse centra. Het einddoel van de studie is een basis te vormen voor evidencebased richtlijnen voor het management van pancreascysten. De eerste interimanalyse is over 3 jaar.

Aanmelden

Als u wilt deelnemen aan deze studie, kunt u zich aanmelden via www.pacyfic.net. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinerend onderzoeker, Priscilla van Riet (p.vanriet@erasmusmc.nl).

De principal investigators van deze studie zijn: Marco J. Bruno en Djuna L. Cahen (beiden: Erasmus MC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Rotterdam)

Literatuur
  1. Del Chiaro M, Verbeke C, Salvia R, et al. European experts consensus statement on cystic tumours of the pancreas. Dig Liver Dis. 2013;45:703-11. Medline

Auteursinformatie

*Namens de principal investigators en de taskforce, waarvan de leden aan het eind van dit artikel staan vermeld.

Erasmus MC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Rotterdam.

Contact Drs. P.A. van Riet, arts-onderzoeker (p.vanriet@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De principal investigators van deze studie zijn: Marco J. Bruno en Djuna L. Cahen (beiden: Erasmus MC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Rotterdam)

De taskforce bestaat uit: Marjolein van Ballegooijen en Inge M.C.M. de Kok (beiden: Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg); Marc G. Besselink (AMC, afd. Chirurgie, Amsterdam); Katharina Biermann (Erasmus MC, afd. Pathologie); Eveline M.A. Bleiker (NKI-AVL, afd. Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie, Amsterdam); Thomas H.L. Bollen (St. Antonius Ziekenhuis, afd. Radiologie, Nieuwegein); Henri Braat, Bettina E. Hansen, Jan Werner Poley en Judith H.E. Verhagen-Oldenampsen (allen: Erasmus MC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten); Paul Fockens en Jeanin E. van Hooft (AMC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten); Markus Lerch en Julia Mayerle (Universitätsmedizin Greifswald, afd. Gastroenterologie, Greifswald, Duitsland); en Hjalmar C. van Santvoort (UMC Utrecht, afd. Chirurgie, Utrecht).

Auteur Belangenverstrengeling
Priscilla A. van Riet ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties