10 jaar alcoholintoxicaties bij jongeren

Onderzoek
10-01-2019
Karin Nienhuis, Joris J. van Hoof, Wim E. van Dalen en Nicolaas van der Lely

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Paul Calle
24-01-2019 11:26

Waar is de evidentie?

Vooraleer kritische kanttekeningen te maken bij “10 jaar alcoholintoxicaties bij jongeren” van Nienhuis et al., wil ik mijn waardering uitspreken voor Nicolaas van der Lely en zijn team. 1  Mede dankzij hun inspanningen kwam en blijft het alcoholprobleem bij jongeren op de politieke agenda.

In deze publicatie laat de ondermaatse en wisselende kwaliteit van de vrijwillige datacollectie via kinderartsen evenwel niet toe om ook maar enige conclusie te trekken. Hiervoor verwijzen we in eerste instantie naar het wisselende percentage Nederlandse ziekenhuizen dat meldingen van alcoholintoxicaties deed: in stijgende lijn van 63 naar 91 tussen 2007 en 2012, en daarna dalend tot 78 in 2016. De kans dat een ziekenhuis gedurende een gans jaar geen enkele intoxicatie zag, lijkt mij veel kleiner dan een lokaal gebrek aan enthousiasme voor het registratieproject. Het verweer van de auteurs dat een analoge registratie voor andere ziektebeelden betrouwbaar blijkt te zijn en dat het aantal ziekenhuizen dat van het globaal registratiesysteem  gebruik maakt stabiel blijft, maakt weinig indruk. Een tweede indicator voor een belangrijke onderrapportage is het beperkte aantal 17- jarigen in vergelijking met de 16-jarigen (i.e. slechts 60%); in vergelijkbare studies zijn er steeds meer 17-jarigen dan 16-jarigen.2, 3

Om een maximaal aantal alcoholintoxicaties te detecteren met een minimum aan inspanningen lijkt het opvragen van alcoholconcentraties in bloed (ACB)  bij de ziekenhuislaboratoria het meest aangewezen. Vooral bij jongeren wil de behandelende arts de klinische diagnose van dronkenschap immers bevestigd zien via ACB. Bovendien is volgens sommige onderzoekers het percentage van positieve analyses zo hoog dat het aantal alcoholintoxicaties bij jongeren adequaat ingeschat kan worden via het aantal uitgevoerde analyses (met andere woorden zonder rekening te houden met de bekomen ACB).2  Ter illustratie van deze zoekstrategie kunnen twee Belgische studies aangehaald worden. In een eerste studie uit 2014 werden voor gans België alle ACB bepalingen bij <18-jarigen verzameld (ongeacht de ACB waarden); 2433 jongeren werden gevonden.2  Nienhuis et al. daarentegen rapporteren in dezelfde periode voor Nederland (dat 50% meer inwoners telt) evenwel slechts ongeveer 800 intoxicaties. In een tweede studie werd in een gebied met ongeveer 600 000 inwoners bij 146 <18-jarigen een ACB van 0,5g/L of meer gevonden.3

Met deze reactie hopen wij een bijkomende stimulans te geven aan hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek omtrent het ernstig maatschappelijk probleem dat alcoholmisbruik bij jongeren ongetwijfeld is.

LITERATUUR

Nienhuis K, et al. 10 jaar intoxicaties bij jongeren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019; 163: 8-15.

Persmededeling van Intermutualistisch Agentschap: Elke week twintig 17-jarigen op spoed na alcoholmisbruik. https://ima-aim.be/Persbericht-Elke-week-twintig-17, geraadpleegd op 24 januari 2019.

Calle P, et al. Alcohol-related emergency department admissions among adolescents in the Ghent and Sint-Niklaas areas. Acta Clin Belg. 2015; 2015: 345-9.

Paul Calle, spoedarts, algemeen ziekenhuis Maria Middelares, Gent