Urine-incontinentie door geneesmiddelen

 1. Toetsgegevens
 2. Toets maken
 3. Uitslag
 4. Deelname verwerken
 5. Deelnamebewijs

Urine-incontinentie is een klacht die soms ingrijpende gevolgen heeft op onder meer het sociale leven en de levenskwaliteit van de patiënt. Het risico op urine-incontinentie neemt toe met de leeftijd en ook zwangerschap en bevalling zijn risicofactoren. Daarnaast zijn er ook geneesmiddelen die urine-incontinentie kunnen veroorzaken. In dit artikel worden de geneesmiddelen besproken waarvan aanwijzingen zijn gevonden dat ze kunnen bijdragen aan het ontstaan of verergeren van urine-incontinentie.

De CME-toetsvragen bij het maandnummer van het Geneesmiddelenbulletin behoren bij het artikel Urine-incontinentie door geneesmiddelen (Gebu 2017; 51: 43-48). Voor de beantwoording kunt u ook de papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin raadplegen.

Start de toets

Deze toets was beschikbaar tot 20 juli 2019.

Accreditatiepunten

Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
 • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
 • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
 • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Werkwijze

 1. Lees de toetsgegevens en het bijbehorende artikel
 2. Maak de toets
 3. Bekijk de uitslag
 4. Controleer je BIG-gegevens en dien de toets in voor accreditatie
 5. Je ontvangt een melding zodra de accreditatie bevestigd is