Nauwelijks meerwaarde opioïden bij chronische pijn

 1. Toetsgegevens
 2. Toets maken
 3. Uitslag
 4. Deelname verwerken
 5. Deelnamebewijs

CME-toets behorend bij het artikel ‘Nauwelijks meerwaarde opioïden bij chronische pijn’ (Ge-Bu 2019,53:8). 

De enorme toename van het aantal opioïdvoorschriften (met risico’s op verslaving en bijwerkingen) staat niet ter discussie. Hierbij is of lijkt er een heilig geloof in de werkzaamheid. Het is wrang te constateren dat deze werkzaamheid bij chronische pijn (niet-kankergerelateerd) tegen blijkt te vallen. Als resultaten van gekwalificeerde RCT’s samengevoegd worden heeft slechts circa 12% van de onderzochte patiënten er misschien wat aan, in vergelijking met placebo. Ten opzichte van bijvoorbeeld NSAID’s is er géén verschil te ontdekken wat betreft pijnbestrijding of verbetering van de levenskwaliteit. Deze bevindingen moeten een extra aansporing zijn te stoppen met het voorschrijven van opioïden bij (chronische) pijn. Als dit toch gebeurt hebben betrokken zorgverleners een verantwoordelijkheid voor een juist en zo beperkt mogelijk gebruik. Dit impliceert o.a. monitoring, geen automatische receptherhalingen of vermijden van voorschriften als ‘zo nodig 1 tot 6x daags 1 tablet’, zeker bij patiënten met verslavingsrisico. Ook richtlijnmakers mogen zich aangesproken voelen.

Start de toets

Deze toets was beschikbaar tot 29 augustus 2021.

Accreditatiepunten

Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
 • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
 • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
 • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Werkwijze

 1. Lees de toetsgegevens en het bijbehorende artikel
 2. Maak de toets
 3. Bekijk de uitslag
 4. Controleer je BIG-gegevens en dien de toets in voor accreditatie
 5. Je ontvangt een melding zodra de accreditatie bevestigd is