Misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap

 1. Toetsgegevens
 2. Toets maken
 3. Uitslag
 4. Deelname verwerken
 5. Deelnamebewijs

In Nederland is het combinatiepreparaat meclozine/pyridoxine het enige geneesmiddel dat officieel is geregistreerd voor de behandeling van misselijkheid en braken in de zwangerschap. Daarnaast heeft gember als zelfzorgproduct een opvallende plaats als behandeloptie in de NHG-Standaard ‘Zwangerschap en kraamperiode’. Maar er is nauwelijks bewijs uit placebogecontroleerde gerandomiseerde onderzoeken voor werkzaamheid van farmacotherapie bij zwangerschapsmisselijkheid/braken. Dat geldt ook voor geneesmiddelen bij ‘echte’ hyperemesis gravidarum. Bewijs ontbreekt eveneens voor niet-medicamenteuze maatregelen, ingezet als eerste behandeloptie. Maar gebrek aan bewijs is geen argument om therapeutisch niets te doen. Het zou voorbijgaan aan de vaak forse hinder van de klachten. Leefregels en geruststelling over het meestal zelflimiterende karakter en het ontbreken van risico’s zijn aanbevelingswaardig, mits geen hyperemesis gravidarum met mogelijke gevolgen voor moeder en kind. Daarvoor is verwijzing naar de tweede lijn nodig, waar medicamenteuze behandeling toegepast wordt op grond van het ‘maximaal beschikbare bewijs’.

De CME-toetsvragen bij het mei nummer van het Geneesmiddelenbulletin behoren bij het artikel ‘Misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap’ (Ge-Bu nr. 4 2018). Voor de beantwoording kunt u ook de papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin raadplegen.

Start de toets

Deze toets was beschikbaar tot 30 mei 2020.

Accreditatiepunten

Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
 • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
 • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
 • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Werkwijze

 1. Lees de toetsgegevens en het bijbehorende artikel
 2. Maak de toets
 3. Bekijk de uitslag
 4. Controleer je BIG-gegevens en dien de toets in voor accreditatie
 5. Je ontvangt een melding zodra de accreditatie bevestigd is