Klinische relevantie van onderzoeksuitkomsten

 1. Toetsgegevens
 2. Toets maken
 3. Uitslag
 4. Deelname verwerken
 5. Deelnamebewijs

CME-toets behorend bij het artikel ‘Klinische relevantie van onderzoeksuitkomsten’ (Ge-Bu 2019,53). Zie: https://www.ge-bu.nl/artikel/klinische-relevantie-van-onderzoeksuitkomsten

Bij onderzoek naar geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is het voor arts, apotheker of andere zorgverleners niet altijd zomaar duidelijk of in de werkelijkheid van alledag zijn of haar patiënt wat opschiet met vaak ‘fraai en glossy’ gepresenteerde onderzoeksuitkomsten. Ondanks dat uitkomsten gebaseerd kunnen zijn op ingewikkelde statistieken en analyses, mag de patiënt hierover een kritisch rationele opstelling verwachten van zorgverleners die de geneesmiddelen of medische hulpmiddelen voorschrijven of afleveren. Bij veel onderzoek zijn statistische grootspraak en gebrek aan echt klinisch relevante bevindingen namelijk geen uitzondering. Dit komt bijvoorbeeld omdat ongeschikte of irrelevante uitkomstmaten worden gebruikt, grote aantallen patiënten nodig zijn om geringe effecten aan te tonen en onderzochte patiënten vaak niet overeenkomen met de gewone patiënten in de dagelijkse praktijk. Ook bij onderzoeken gepubliceerd in vooraanstaande vakbladen of aangeboden om te bepalen of geneesmiddelen op de markt toegelaten mogen worden, komt dit voor. Dit Ge-Bu-artikel probeert aan de hand van voorbeelden duidelijkheid te verschaffen over hoe van wetenschappelijke onderzoeksuitkomsten de klinische relevantie (het nut voor de patiënt) beoordeeld kan worden zonder een ‘ervaren geschoolde onderzoeker’ te hoeven zijn.

Start de toets

Deze toets was beschikbaar tot 4 maart 2021.

Accreditatiepunten

Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
 • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
 • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
 • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Werkwijze

 1. Lees de toetsgegevens en het bijbehorende artikel
 2. Maak de toets
 3. Bekijk de uitslag
 4. Controleer je BIG-gegevens en dien de toets in voor accreditatie
 5. Je ontvangt een melding zodra de accreditatie bevestigd is